Prijava kvara

Molimo Vas da ispunite dolje ponuđeni obrazac za prijavu kvara.

U najkraćem mogućem roku ćemo pristupiti otklanjanju istoga.

Novosti

Vijest

U IstriaNET sa 1.4. mijenjamo brzine interneta u svim paketima - cijene ostaju iste.  Brzine povećavamo sa: 10/10 na 30/10 Mbit/s 50/20 na 100/20 Mbit/s 100/30 na 250/30 Mbit/s 300/50 na ...
Više o tome